Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna10217 odsłon
 • Zarządzenia6669 odsłon
 • Dyrekcja2088 odsłon
 • Redaktorzy1752 odsłon
 • Zamówienia publiczne1726 odsłon
 • Organizacja1317 odsłon
 • Rada Pedagogiczna1160 odsłon
 • Oferty pracy998 odsłon
 • Status prawny979 odsłon
 • Budżet883 odsłon
 • Rada Rodziców876 odsłon
 • Kontrola zarządcza802 odsłon
 • Kontrole793 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek789 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji771 odsłon
 • Rada Szkoły765 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje734 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa733 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania728 odsłon
 • Samorząd Uczniowski689 odsłon
 • Plany pracy665 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki628 odsłon
 • Informacje nieudostępnione606 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw594 odsłon
 • Zasady naboru584 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP559 odsłon
 • Strony usunięte553 odsłon
 • Tryb działania545 odsłon
 • Uchwały533 odsłon
 • Statystyka476 odsłon
 • Ponowne wykorzystywanie89 odsłon
 • Ochrona danych osobowych15 odsłon