Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 € 

  • szkoła obecnie nie posiada takich składników majątku.

Zestawienie składników majątku

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

08-01-2014 - Edycja treści.

27-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 890