Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów

Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów postępowania egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • indywidualny program lub tok nauki,
  • odmowa na zezwolenie indywidualnego programu lub toku nauki,
  • nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
  • przedłużenie nauki,
  • skreślenie z listy ucznia.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-12-2017 - Edycja treści.

25-10-2016 - Edycja treści.

18-06-2015 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-02-2015 - Edycja treści.

08-01-2014 - Edycja treści.

28-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 887