Guziki

Status prawny

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa

Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1943 ze zm.)

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-04-2018 - Edycja treści.

04-12-2017 - Edycja treści.

05-10-2017 - Edycja treści.

11-01-2017 - Edycja treści.

20-10-2016 - Edycja treści.

19-10-2016 - Edycja treści.

18-10-2016 - Edycja treści.

04-08-2016 - Zmieniono plik statut.

27-09-2015 - Edycja treści.

25-09-2015 - Edycja treści.

18-06-2015 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-02-2015 - Edycja treści.

05-02-2015 - Edycja treści.

10-11-2014 - Edycja treści.

02-09-2014 - Edycja treści.

04-11-2013 - Edycja treści.

27-12-2012 - Edycja treści.

18-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1182