Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania określa m.in.:

  • wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów;
  • kryteria oceniania zachowania;
  • warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • warunki i sposób przekazywania prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
  • sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-12-2017 - Edycja treści.

11-01-2017 - Edycja treści.

27-09-2015 - Edycja treści.

25-09-2015 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-09-2014 - Edycja treści.

04-11-2013 - Edycja treści.

30-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 895