Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat pracuje w godzinach:

Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu.

Procedury obowiązujące w szkole.

Terminy spotkań z nauczycielami lub w innych terminach po osobistym umówieniu się z nauczycielem.

Najczęściej załatwiane sprawy to:

  • Zapisanie dziecka do szkoły znajdują się na podstronie „Zasady naboru”;
  • art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty [wcześniejsze rozpoczęcie nauki];
  • art. 16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty [odroczenie obowiązku szkolnego];
  • art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty [spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą];
  • art. 66 ustawy o systemie oświaty [indywidualny program lub tok nauki];
  • usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole dokonuje rodzic/prawny opiekun w terminie 5 dni po ustaniu nieobecności lub trakcie nieobecności jeżeli nieobecność jest dłuższa niż 10 dni roboczych;
  • zwolnienia z wychowania fizycznego może nastąpić po złożeniu przez rodzica/prawnego opiekuna podania do Dyrektora Szkoły z załączonym zaświadczeniem lekarskim

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-09-2015 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

30-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 721