Guziki

Zarządzenia

Rok 2018

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 40/2018 z dnia 27.11.2018r. w sprawie powołania Komisji stałej do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory biblioteczne w SP343.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 39/2018 z dnia 21.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i środków trwałych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 38/2018 z dnia 13.11.2018r. w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na wykonanie strony internetowej szkoły.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 37/2018 z dnia 13.11.2018r. w sprawie odzieży ochronnej i obuwia roboczego.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 36/2018 z dnia 13.11.2018r. w sprawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 35/2018 z dnia 08.11.2018r. w sprawie powołania komisji do określenia działań minimalizujących ryzyko.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 34/2018 z dnia 08.11.2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 33/2018 z dnia 08.11.2018r. w sprawie powołania koordynatora i komisji ds. uzyskania karty rowerowej przez uczniów.. 

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 32/2018 z dnia 08.10.2018r. w sprawie powołania szkolnej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów przedmiotowych w SP343.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 31/2018 z dnia 01.10.2018r. w sprawie powołania zespołu ds. ewakuacji.


Komunikat Dyrektora SP 343 nr 8/2018 z dnia 24.09.2018r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.


Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 30/2018 z dnia 01.09.2018r. w sprawie regulaminu wolontariatu.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 29/2018 z dnia 01.09.2018r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 28/2018 z dnia 01.09.2018r. w sprawie powołania zespołu doradczego ds. funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 27/2018 z dnia 01.09.2018r. w sprawie powołania zespołów nauczycieli. 

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 26/2018 z dnia 01.09.2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 25/2018 z dnia 30.08.2018r. w sprawie harmonogramu kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 24/2018 z dnia 30.08.2018r. w sprawie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela. 

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 22/2018 z dnia 24.06.2018r. w sprawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 21/2018 z dnia 08.06.2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia 

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 20/2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 19/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 18/2018 z dnia 28.05.2018r. w sprawie rocznej klasyfikacji i promowania uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 17/2018 z dnia 23.05.2018r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 16/2018 z dnia 21.05.2018r. w sprawie powołania komisji do określenia działań minimalizujących ryzyko

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 15/2018 z dnia 21.05.2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny  prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 14/2018 z dnia 02.05.2018r. w sprawie zespołu rekrutacyjnego ds. naboru nauczycieli.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 13/2018 z dnia 09.04.2018r. w sprawie procedury zatrudniania nauczycieli

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 12/2018 z dnia 24.03.2018r. w sprawie sprawozdania z udzielonych świadczeń socjalnych z FŚS za rok 2017 i planu świadczeń socjalnych z FŚS na rok 2018.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 11/2018 z dnia 12.03.2018r. w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 10/2018 z dnia 06.03.2018r. w sprawie organizacji zajęć i opieki nad uczniami w czasie trwania rekolekcji.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 9/2018 z dnia 22.02.2018r. w sprawie powołania koordynatora i komisji ds. uzyskania karty rowerowej przez uczniów.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 8/2018 z dnia 21.02.2018r. w sprawie regulaminu uzyskiwania karty rowerowej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 7/2018 z dnia 15.02.2018r. w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 6/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zasad wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 5/2018 z dnia 09.02.2018r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencji, używania, przechowywania i likwidacji pieczęci.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 4/2018 z dnia 09.02.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 3/2018 z dnia 08.02.2018r. w sprawie procedury udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. 

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 2/2018 z dnia 30.01.2018r. w sprawie procedury w przypadku stwierdzenia wszawicy.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2018r.


Rok 2017

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 37/2017 z dnia 30.11.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji imprez w szkole.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 36/2017 z dnia 30.11.2017r. w sprawie wprowadzenia statutu szkoły.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 35/2017 z dnia 13.11.2017r. w sprawie powołania szkolnej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów przedmiotowych w SP343.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 34/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie powołania Komisji stałej do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory biblioteczne w SP 343.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 33/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 32/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i środków trwałych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 30/2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie powołania szkolnej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów przedmiotowych w SP 343.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 29/2017 z dnia 25.09.2017r. w sprawie regulaminu organizacji różnorodnych form turystyki.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 28/2017 z dnia 18.09.2017r. w sprawie procedury ewakuacyjnej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 27/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie koordynatora edukacji kulturalnej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 26/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie regulaminu uczestnictwa uczniów w zajęciach specjalistycznych

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 25/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie prac budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 343.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 24/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie harmonogramu kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 23/2017 z dnia 30.08.2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 22/2017 z dnia 30.08.2017r. w sprawie prowadzenia obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez nauczycieli.

Komunikat Dyrektora SP 343 nr 5/2017 z dnia 29.08.2017r. w sprawie zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 21/2017 z dnia 29.08.2017r. w sprawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 20/2017 z dnia 29.08.2017r. w sprawie programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 19/2017 z dnia 08.06.2017r. w sprawie porządku zebrania rady pedagogicznej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 18/2017 z dnia 08.06.2017r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 15/2017 z dnia 16.05.2017r. w sprawie regulaminu organizacji różnorodnych form turystyki.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 14/2017 z dnia 04.05.2017r. w sprawie powołania zespołu interwencyjnego ds. interwencji kryzysowych / konfliktowych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 13/2017 z dnia 15.03.2017r. w sprawie regulaminu biblioteki szkolnej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 12/2017 z dnia 13.03.2017r. w sprawie regulaminu organizacji różnorodnych form turystyki. 

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 11/2017 z dnia 28.02.2017r. w sprawie organizacji zajęć i opieki nad uczniami w czasie trwania rekolekcji

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 10/2017 z dnia 28.02.2017r. w sprawie regulaminu wynajmów pomieszczeń.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 9/2017 z dnia 28.02.2017r. w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 8/2017 z dnia 27.02.2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 7/2017 z dnia 27.02.2017r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 6/2017 z dnia 27.02.2017r. w sprawie administratora systemów informatycznych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 5/2017 z dnia 27.02.2017r. w sprawie ochrony danych osobowych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 4/2017 z dnia 25.01.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 11 listopada 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 3/2017 z dnia 25.01.2017r. w sprawie badań profilaktycznych pracowników szkoły.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 2/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie regulaminu organizacji różnorodnych form turystyki.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie zwołania oraz przewidywanego porządku zebrania rady pedagogicznej.


Rok 2016

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 29/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 28/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 27/2016 z dnia 16.11.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 26/2016 z dnia 05.11.2016r. w sprawie ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 25/2016 z dnia 02.11.2016r. w sprawie kodeksu etyki.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 24/2016 z dnia 13.09.2016r. w sprawie procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 23/2016 z dnia 12.09.2016r. w sprawie monitoringu wizyjnego.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 22/2016 z dnia 12.09.2016r. w sprawie wypożyczania podręczników (materiałów edukacyjnych), materiałów ćwiczeniowych.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 21/2016 z dnia 11.09.2016r. w sprawie administratora bezpieczeństwa informacji.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 20/2016 z dnia 19.09.2016r. w sprawie harmonogramu kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 19/2016 z dnia 19.09.2016r. w sprawie procedury postępowania w razie wypadku ucznia.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 18/2016 z dnia 19.09.2016r. w sprawie regulaminu organizacyjnego.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 17/2016 z dnia 15.09.2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 16/2016 z dnia 15.09.2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 15/2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie powołania szkolnej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów przedmiotowych w SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Warszawie.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 14/2016 z dnia 01.09.2016r. w sprawie prac budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 343.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 13/2016 z dnia 05.09.2016r. w sprawie prowadzenia obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez nauczycieli.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 12/2016 z dnia 05.09.2016r. w sprawie zwołania oraz przewidywanego porządku zebrania rady pedagogicznej

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 11/2016 z dnia 02.09.2016r. w sprawie równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 10/2016 z dnia 14.07.2016r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji statutu

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 9/2016 z dnia 11.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 8/2016 z dnia 11.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 7/2016 z dnia 11.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 6/2016 z dnia 11.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 5/2016 z dnia 13.05.2016r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu obiektów sportowych"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 4/2016 z dnia 17.02.2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu i jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 3/2016 z dnia 17.02.2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu i jej pracy w związku z naborem dzieci do Oddziałów Przedszkolnych

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 2/2016 z dnia 18.01.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Oddziałów Przedszkolnych i uczniów do klas pierwszych

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 1/2016 z dnia 11.01.2016r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej


Rok 2015

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 29/2015 z dnia 18.12.2015r. w sprawie wprowadzenia procedury wykonywania przeglądów technicznych

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 28/2015 z dnia 01.12.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Ucznia"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 27/2015 z dnia 30.11.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Samorządu Uczniowskiego"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 26/2015 z dnia 17.11.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu obiektów sportowych"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 25/2015 z dnia 16.11.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu sali gimnastycznej"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 24/2015 z dnia 13.11.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu biblioteki szkolnej"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 23/2015 z dnia 10.11.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracowni komputerowej"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 22/2015 z dnia 16.10.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy Komisji Stypendialnej"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 21/2015 z dnia 13.10.2015r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 20/2015 z dnia 12.10.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 19/2015 z dnia 01.10.2015r. w sprawie wprowadzenia "Programu Profilaktyki"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 18/2015 z dnia 01.10.2015r. w sprawie wprowadzenia "Programu Wychowawczego"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 17/2015 z dnia 30.09.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Rady Pedagogicznej"

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 16/2015 z dnia 29.09.2015r. w sprawie doboru stanowisk pracy uczniów do zasad ergonomii

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 15/2015 z dnia 25.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pełnienia dyżurów w czasie przerw

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 14/2015 z dnia 23.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlicy

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 13/2015 z dnia 22.09.2015r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku o nagrodę przyznawaną przez dyrektora szkoły

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 12/2015  z dnia 03.07.2015 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 11/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 10/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 9/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 8/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 7/2015 z dn. 07.07.2015 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 6/2015 z dn. 03.07.06.2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu terapii EEG BIOFEEDBACK"

Zarządzenie Dyrektora SP343 nr 5/2015 z dn. 19.06.2015 w sprawie wprowadzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 4/2015 z dn. 09.04.2015 w powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej oraz zasad przeprowadzania likwidacji składników majątkowych

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 3/2015 z dn. 09.03.2015 w sprawie doboru stanowisk pracy uczniów do zasad ergonomii

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 2/2015 z dn. 04.03.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 1/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu rekrutacji"

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-11-2018 - Edycja treści.

13-11-2018 - Edycja treści.

08-11-2018 - Edycja treści.

09-10-2018 - Edycja treści.

01-10-2018 - Edycja treści.

25-09-2018 - Edycja treści.

03-09-2018 - Edycja treści.

10-08-2018 - Edycja treści.

08-06-2018 - Edycja treści.

06-06-2018 - Edycja treści.

01-06-2018 - Edycja treści.

28-05-2018 - Edycja treści.

23-05-2018 - Edycja treści.

08-05-2018 - Edycja treści.

09-04-2018 - Edycja treści.

26-03-2018 - Edycja treści.

12-03-2018 - Edycja treści.

22-02-2018 - Edycja treści.

16-02-2018 - Edycja treści.

12-02-2018 - Edycja treści.

30-01-2018 - Edycja treści.

02-01-2018 - Edycja treści.

30-11-2017 - Edycja treści.

29-11-2017 - Edycja treści.

17-11-2017 - Edycja treści.

10-10-2017 - Edycja treści.

28-09-2017 - Edycja treści.

19-09-2017 - Edycja treści.

12-09-2017 - Edycja treści.

11-09-2017 - Edycja treści.

06-09-2017 - Edycja treści.

04-09-2017 - Edycja treści.

30-08-2017 - Edycja treści.

09-06-2017 - Edycja treści.

16-05-2017 - Edycja treści.

04-05-2017 - Edycja treści.

29-03-2017 - Edycja treści.

15-03-2017 - Edycja treści.

13-03-2017 - Edycja treści.

28-02-2017 - Edycja treści.

27-02-2017 - Edycja treści.

25-01-2017 - Edycja treści.

03-01-2017 - Edycja treści.

02-01-2017 - Edycja treści.

20-12-2016 - Edycja treści.

15-11-2016 - Edycja treści.

07-11-2016 - Edycja treści.

28-10-2016 - Edycja treści.

20-10-2016 - Edycja treści.

19-10-2016 - Edycja treści.

23-08-2016 - Edycja treści.

17-05-2016 - Edycja treści.

08-04-2016 - Edycja treści.

07-04-2016 - Edycja treści.

20-01-2016 - Edycja treści.

01-12-2015 - Edycja treści.

30-11-2015 - Edycja treści.

17-11-2015 - Edycja treści.

16-11-2015 - Edycja treści.

13-11-2015 - Edycja treści.

10-11-2015 - Edycja treści.

07-11-2015 - Edycja treści.

02-11-2015 - Edycja treści.

21-10-2015 - Edycja treści.

20-10-2015 - Edycja treści.

16-10-2015 - Edycja treści.

13-10-2015 - Edycja treści.

12-10-2015 - Edycja treści.

02-10-2015 - Edycja treści.

30-09-2015 - Edycja treści.

29-09-2015 - Edycja treści.

28-09-2015 - Edycja treści.

27-09-2015 - Edycja treści.

25-09-2015 - Edycja treści.

24-09-2015 - Edycja treści.

21-09-2015 - Edycja treści.

08-07-2015 - Edycja treści.

06-07-2015 - Edycja treści.

03-07-2015 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 9036