Guziki

Uchwały

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 6/18/19 z dnia 04.12.2018r. w sprawie projektu planu finansowego szkoły.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 5/18/19 z dnia 30.10.2018r. w sprawie programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Uchwała Rady Pedagogicznej  SP 343 nr 4/18/19 z dnia 18.09.2018r. w sprawie funkcjonowania monitoringu w szkole


Uchwała Rady Szkoły SP 343 nr 3/18/19 z dnia 11.09.2018r. w sprawie zmiany Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Warszawie.


Uchwała Rady Pedagogicznej  SP 343 nr 2/18/19 z dnia 18.09.2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy SP 343

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 1/18/19 z dnia 18.09.2018r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji pracy SP 343


Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 22/17/18 z dnia 14.06.2018r. w sprawie zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 21/17/18 z dnia 14.06.2018r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Szkoły.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 20/17/18 z dnia 14.06.2018r. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promowania w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 19/17/18 z dnia 10.04.2018r. w sprawie opinii projektu arkusza organizacji szkoły na rok 2018/2019.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 18/17/18 z dnia 06.03.2018r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2017/2018.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 17/17/18 z dnia 06.03.2018r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Szkoły.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 15/17/18 z dnia 09.01.2018r. w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 12/17/18 z dnia 28.11.2017r. w sprawie odwołania członka Rady Szkoły.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 11/17/18 z dnia 28.11.2017r. w sprawie procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 10/17/18 z dnia 28.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej.


Uchwała Rady Szkoły SP 343 nr 7/17/18 z dnia 30.03.2018r. w sprawie zmiany Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Warszawie.


Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 18/16/17 z dnia 24.01.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej.

Uchwała Rady Pedagogicznej SP 343 nr 17/16/17 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2016/2017.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-12-2018 - Edycja treści.

31-10-2018 - Edycja treści.

18-09-2018 - Edycja treści.

11-09-2018 - Edycja treści.

15-06-2018 - Edycja treści.

12-04-2018 - Edycja treści.

11-04-2018 - Edycja treści.

08-03-2018 - Edycja treści.

10-01-2018 - Edycja treści.

04-12-2017 - Edycja treści.

25-01-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2020