Guziki

Pracownicy Obsługi i Administracji

Kierownik Administracyjny - Jadwiga Rzepczyńska

telefon 22 643-84-54

e-mail sp343@edu.um.warszawa.pl

pokój 83

 • kieruje zespołem pracowników administracji i obsługi;
 • nadzoruje personel zgodnie z przepisami BHP i regulaminem pracy;
 • prowadzi wymaganą dokumentację pracowników;
 • organizuje dostawy i usługi dla szkoły;
 • prowadzi nadzór nad firmami konserwacyjnymi i usługowymi współpracującymi ze szkołą;
 • prowadzi okresowe przeglądy szkoły pod względem ppoż, BHP, elektrycznym, budowlanym, kominiarskim itp.;
 • prowadzi księgi inwentarzowe;
 • obsługuje dokumentację kadrową, prowadzi Teczki Akt Osobowych pracowników szkoły;
 • prowadzi dokumentację związaną z uzyskaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 • prowadzi budżet szkoły (opisuje i rozlicza faktury, pilnuje terminowości wpłat);
 • pobiera i rozlicza zaliczki;
 • wspólnie z dyrektorem planuje budżet szkoły;
 • obsługuje rachunek dochodów własnych;
 • odpowiada materialnie i służbowo za powierzone środki finansowe;
 • sporządza sprawozdawczość SIO;
 • wnioskuje o awanse, premie i nagrody dla pracowników administracji.

Sekretarz szkoły – Bogumiła Sztylko

tel. 22 643-84-54

e-mail sp343@edu.um.warszawa.pl

pokój 55

 • prowadzi sekretariat szkoły tj. rejestruje pisma przychodzące i wychodzące;
 • wykonuje wpisów w dokumentacji szkolnej, wystawia różnorodne druki i zaświadczenia;
 • archiwizuje dokumenty;
 • prowadzi korespondencję;
 • prowadzi dokumentację uczniów, wykaz uczniów objętych obowiązkiem szkolnym;
 • wystawia legitymacje uczniom.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-09-2018 - Edycja treści.

07-11-2016 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

08-01-2014 - Edycja treści.

30-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 983